Ettevõttest

Tegevuse põhimõtted

Meie tegevuse põhimõtted on järgmised:

Pakkuda oma klientidele energeetikaga ja sellega seotud keskkonnaalaseid konsultatsiooni- ja omanikuinseneri teenuseid ning KHG tõendamist.

Meie eesmärgiks on tagada klientide, töötajate ja omanike jätkuv rahulolu ning ettevõtte pidev jätkusuutlik areng.

Selle saavutamise alusteks on:

  • Sõltumatus, erapooletus ja kompetentsus;
  • Paindlikkus ja kvaliteet;
  • Tegutsemine vastavuses kehtivate seaduste ja normidega;
  • Ohutud töötingimused ja keskkonna saastamise ärahoidmine;
  • Orienteeritus püstitatud eesmärkide saavutamisele;
  • Kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimissüsteemi pidev parendamine.

MISSIOON

Pakkuda asjatundlikku, erapooletut ja innovaatilist nõustamist energeetika ja keskkonna valdkondades

VISIOON

Olla Eestis energeetika- ja keskkonnakonsultatsiooni alal partnerite esimene valik

Külgpaneeli navigatsioon