Teenused

Energiaaudit, energiamärgis, termograafia

  • Energiaaudit on aruanne, mille eesmärgiks on anda ülevaade energia tarbimisest konkreetses hoones või tootmisprotsessis ja määratleda energiasäästu meetmete võimalikud rakendusalad.
  • Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on teada anda, kui palju sisekliima tagamisega hoone energiat tarbib, võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega.
  • Termograafia on meetod võimalike soojuskadude leidmiseks. Termokaameraga töötamine annab unikaalse võimaluse kontrollida teostatud tööde kvaliteeti ning avastada soojalekete ja külmasildade asukohad kontaktivabal meetodil ilma piirdeid lõhkumata ehk annab ülevaate mistahes objekti pindade soojustehnilisest olukorrast.

Külgpaneeli navigatsioon