Teenused

Energiamärgis

Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on teada anda, kui palju sisekliima tagamisega hoone tarbib energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega.

Energiatarbimine võib hõlmata hoone kütmiseks,  jahutamiseks, vee soojendamiseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks vajalikku energiahulka. 

Alates 1. jaanuarist 2009. a on inimestel, kes soovivad osta või üürida elamispinda, õigus nõuda hoone energiamärgist. Energiamärgise olemasolu peab tagama hoone omanik.

Energiamärgiste väljastamisega võivad Eestis tegeleda “Ehitusseaduse” nõuetele vastavad ettevõtjad, kes on kantud MTR`i (Majandustegevuse register) http://mtr.mkm.ee.

Energiamärgise väljastamise õiguslikuks aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2008 määrus nr 107 “Energiamärgise vorm ja väljastamise kord”.

Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A- st kuni G-ni), seda väiksemad on tulevikus elektri- ja soojaarved.

Energiamärgiseid on Eestis kahte tüüpi:

  • Harilik energiamärgis (või lihtsalt energiamärgis), mis antakse välja olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele. Energiamärgise väljastamiseks on õigus energiaauditeid tegevale või energiamärgiseid väljastavale ettevõttele. Energiaauditeid tegeva või energiamärgiseid väljastava ettevõtte poolt väljastatud energiamärgise kehtivusaeg on kümme  aastat väljastamisest arvates.
  • Arvutuslik energiamärgis, mis antakse uuele või oluliselt rekonstrueeritavale sisekliima tagamisega hoonele. Arvutusliku energiamärgise väljastamiseks on õigus projekteerimisettevõttel. Projekteerimisettevõtte poolt väljastatud energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat ja algab koos ehitise garantii algusega.

 

Külgpaneeli navigatsioon