Teenused

Termograafia

Üheks oluliseks abivahendiks nii energiaauditi teostajale, kui ka tellijale (hoone omanik) on termokaamera, mille abil on võimalik hinnata hoonete soojuskadusid ning uste, akende, seinte ja liitekohtade töökvaliteeti ning soojuspidavust. Termokaamera annab hoone omanikule unikaalse võimaluse, muutmata hoone konstruktsioone, hinnata nii vana kui ka uue ehitise seisukorda ja selle alusel rakendada meetmeid soojuspidavuse suurendamiseks ja energia kokkuhoiuks.

Lisaks hoonete ehituskonstruktsioonide hinnangule pakub Estivo ka soojustrasside, elektripaigaldiste, elektrimootorite ja teiste tööstusseadmete seisundi hinnangut termokaamera abil.

Järgnevalt valik Estivo poolt tehtud termopiltidest:

Kinniehitamata rõdud on olulised hoone soojuskadude allikad.

  

Halvasti tihendatud paneelide liitekohad moodustavad külmasillad

  

 

 

 

Külgpaneeli navigatsioon