Teenused

Suurettevõtte energiaaudit

Tulenevalt 15.07.2016. a jõustunud energiamajanduse korralduse seadusest, mis sätestab suurettevõtjatele kohustuse teha regulaarseid energiaauditeid, peavad suurettevõtjad tegema energiaauditi hiljemalt kuus kuud pärast seaduse jõustumist (s.o hiljemalt 15.01.2017) ja uuesti 2019. aasta 5. detsembriks ning seejärel vähemalt iga nelja aasta järel viimase energiaauditi kuupäevast arvates.

Arvestades suurettevõtete suurt arvu ning kohustuse lühikest tähtaega on ettevõtetel võimalik esitada lihtsustatud energiaaudit, mis koosneb vaatluse ja analüüsi osadest. Vaatluse osas annab energiaaudit ülevaate ettevõtte energiakasutusest vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt etteantud vormile ja juhendile. Analüüsi osa tähendab suurettevõtja esindaja osalemist ühel MKM-i ja Keskkonnaministeeriumi poolt 2015. a novembris ja detsembris korraldatud energiatõhususe koolitusel.

Juhul kui suurettevõte ei osalenud antud koolitusel, on vajalik läbi viia energiaaudit vastavalt energiamajanduse korralduse seadusest tulenevatele nõuetele.

Energiaauditeid tööstusobjektidele võib läbi viia EQF tasemele 8 vastav volitatud energiatõhususe spetsialist.

Nomine ConsultOÜ pakub Teile igakülgset abi energia- ja ressursiauditite koostamisel ning vastab esilekerkivatele küsimustele.

Meiepoolseks kontaktisikuks on Jüri Alasi.

e-post: Jyri.Alasi@nomineconsult.com

Külgpaneeli navigatsioon