Teenused

EHS seadusandluse seireteenus

Vastavalt standarditele ISO 14001 ja OHSAS 18001 peab ettevõte järgima oma tegevuses vastavust kehtivale seadusandlusele. Selleks, et aidata sertifitseeritud ettevõtetel määrata kindlaks just neile kohalduvad keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse (edaspidi: EHS) seadusandlikud aktid ja hoida neid ajakohasena, oleme loonud veebipõhise andmebaasi (https://seadused.enw.ee) ning pakume EHS seadusandluse seireteenust.
Teenuse eesmärk on aidata meie klientidel usutavalt ja väiksema ajakuluga tagada oma tegevuse vastavus standarditele ISO 14001 ja OHSAS 18001. Meie poolt pakutavas andmebaasis on kliendile nähtav vaid tema ettevõtte tegevusalale kohalduv seadusandlik tekst, mis on kirjutatud kokku¬võtlikult ja lihtsustatult. Seadusi ja määruseid uuendatakse pidevalt ning vastav info muudatuste kohta jõuab operatiivselt ka meie klientideni.

Seaduste andmebaas:

• Lihtsustab ettevõttel kohustusliku EHS seadusandluse järgimist ja täitmist;
• Aitab seadusandlusest tulenevaid nõudeid tõlgendada ning tõendada auditeerijale ja/või sertifitseerijale ettevõtte tegevuse vastavust seadusandlusele;
• Aitab planeerida ettevõtte tegevusi seadusandlusest tulenevate nõuete täitmiseks;
• On mugav ja kaasaegne lahendus EHS-teemade kontrolli all hoidmiseks.

Muuda oma igapäevatöö lihtsamaks ning telli seadusandluse seireteenus meilt!
Võta meiega ühendust ning tutvustame meeleldi EHS seadusandluse andmebaasi ja selle võimalusi lähemalt.

Külgpaneeli navigatsioon