Teenused

Välisvalgustus

Välisvalgustuse peamine eesmärk on tagada pimedal ajal turvaline ja mugav nähtavus tänavatel, teedel parkides ja muudel valgustamist vajavatel aladel.

Välisvalgustusel on oluline mõju liiklusohutuse tagamisele, kuritegevusvõimaluste vähendamisele ja linnade, asulate külastajatele atraktiivsemaks muutmisele. Välisvalgustuse väljalülitamisel või halva toimimise korral on täheldatud liiklusõnnetuste sageduse kasvu, samuti murdvarguste, tänavahuligaansuste ja autovarguste arvu suurenemist. Et asume geograafiliselt kohas, kus pimedat aega on meil aastas umbes 3700 tundi, siis kulutame suhteliselt suure hulga elektrienergiast välisvalgustusele. Elektrienergia kulu välisvalgustusele võib ulatuda kuni 45%-i avaliku sektori elektrienergia tarbimisest. Moderniseerimist vajavad paljud aastakümneid tagasi ehitatud välisvalgustussüsteemid, milliseid iseloomustab tehniline mahajäämus ja madal energiakasutuse efektiivsus. Kasutusel on veel peegeldusomadused kaotanud välisvalgustid ning suurevõimsuselised ja madala valgusviljakusega lambid. Paraku ei pruugita välisvalgustust rajada otstarbekalt, selliselt, et oleks välditud valguse kiirgumine ebavajalikes ja mittesoovitavates suundades, sealhulgas hoonetesse või kruntidele kiirguva häiriva valgusena ja üles suunduva valgussaastena.

Anname konsultatsioone optimaalse ja energiasäästliku välisvalgustuse rajamiseks ja olemasoleva energiasäästlikkuse hindamiseks.

Külgpaneeli navigatsioon