Uudised

Mine tagasi lehele: Uudised

Kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamistegevuse ulatuse laiendamine

ÅF-Consulting AS taotles kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamise ulatuse laiendamist mineraalõli rafineerimise tegevusalale. Meie taotlus rahuldati Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. Akrediteerimistunnistus on kehtiv kuni 12.03.2017. a.

Teostame kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamist alljärgnevatel energeetikaga seotud  tegevusala kategooriates:

  • Kütuste põletamine käitistes, kus kasutatakse ainult määruses (EL) nr 601/2012 määratletud kaubanduslikke või standardkütuseid või kui maagaasi kasutatakse A- või B-kategooria käitistes (tegevusala 1a),
  • Kütuste põletamine käitistes, ilma piiranguteta (tegevusala 1b),
  • Mineraalõli rafineerimine (tegevusala 2).

Akrediteering on kehtiv kogu Euroopa Liidu territooriumil. Täpne akrediteerimisala on leitav Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehel www.eak.ee

Lisainfo saamiseks palun võtta ühendust:

Janika Laht, KHG heitkoguste juhtivtõendaja

e-post: janika.laht@afconsult.com

 

Külgpaneeli navigatsioon